bezittingen vastleggen in vaststellingsovereenkomst

beschrijf je inboedel als je verstandig trouwt

Belangrijk

In de wet is opgenomen dat alleen hetgeen je privé bezit voor het huwelijk buiten de gemeenschap blijft. Dat geldt alleen voor zaken die je 100% in privé bezit. Er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld voor het huwelijk al samen een woning of een motorvoertuig, caravan dan wel andere zaken hebben aangekocht maar niet in gelijke verhoudingen. De één is dan bijv. voor 70% eigenaar en de ander voor 30%. Als je niets vast legt dan valt dit in de gemeenschap van goederen en je wordt dan zo maar ieder voor 50% eigenaar. Is dit jullie bedoeling, dan hoeven jullie niets te doen. Willen jullie hier toch afspraken over maken? Leg dit dan goed vast met elkaar!

Heb je een onderneming?

Dan is het verstandig om huwelijkse voorwaarden bij de notaris op te stellen. Enkel de huwelijkse voorwaarden hebben derden werking. Bij een eventueel faillissement is het vermogen van de partner beschermt, anders niet!

Eenmaal getrouwd? Dan toch goed de administratie bijhouden.

Dit geldt voor iedereen die getrouwd is maar we willen het jullie hier niet onthouden. Het gebeurt nog al eens dat privé vermogens verschuiven dan wel met elkaar vermengen. Is dit een probleem? Niet als je het goed met elkaar afspreekt en vastlegt. Vaak zien wij dat dit niet gebeurd en dan is dit een bron van ruzie als één van jullie komt te overlijden dan wel als je gaat scheiden.

Voorbeeld

 

 

Hoe werkt het? In onderstaand voorbeeld lichten wij het toe:

Stel de man heeft in privé een woning (gehuwd na 1 januari 2018 en voor het huwelijk reeds eigenaar dan 100% eigendom; gehuwd voor 1 januari 2018 dan kan dit ook 100% eigendom zijn!) en de vrouw heeft een schenking / erfenis gekregen (gehuwd na 1 januari 2018 dan 100% eigendom; gehuwd voor 1 januari 2018 dan kan dit ook 100% eigendom zijn!).

Nu gaan zij samen de woning van de man verbouwen en doen dit met het geld dat de vrouw heeft gekregen voor een bedrag van 35.000 euro. De waarde van de woning voor de verbouwing was 250.000 euro. Op het moment van afrekenen is de waarde van de woning 325.000 euro. De vrouw krijgt hierdoor een vordering op de man. De vraag is alleen hoe groot is deze vordering?

Gehuwd voor 1 januari 2018 en heeft deze situatie zich voorgedaan voor 1 januari 2012?

Er is een nominale vordering ontstaan van 35.000 euro. Of te wel de vrouw moet 35.000 euro van de man ontvangen. Dit is gelijk aan het bedrag dat ook is verbruikt.  

Gehuwd en heeft deze situatie zich na 1 januari 2012 voorgedaan?

Er is sprake van de zgn. beleggingsleer. De vordering van de vrouw stijgt en daalt mee met de waarde van het goed. De formule daarvan is: investering / waarde van de woning op dat moment x de huidige waarde van de woning.

In de casus is dit dan 35.000 / 250.000 x 325.000 = 45.500 euro.

Als de woning minder waard is op het moment daalt ook de waarde van de vordering. Dus stel dat de woning op het moment van afrekenen 225.000 euro waard is.

Dan is de afrekening: 35.000 / 250.000 x 225.000 = 31.500 euro.

Advies

Tip

Financiering icoon

Waardeer de waarde van het goed waarin je gaat investeren voor je gaat investeren. Of te wel in ons voorbeeld: Laat een taxatierapport opmaken zodat je weet wat de waarde van het goed is voor de verbouwing!

Advies

advies bij nominale verrekening in een vaststellingsovereenkomst.

Maak goede afspraken met elkaar als deze situatie zich bij jullie voordoet. Je mag kiezen voor de nominale verrekening (dus enkel het geïnvesteerde bedrag afrekenen) maar leg dit vast in een vaststellingsovereenkomst.

Leg goed vast om welk bedrag het gaat. De oorspronkelijke waarde van het goed (zie ook hierboven bij TIP.). Het komt nog wel eens voor dat het achteraf niet duidelijk is om welk bedrag het precies ging oftewel wat was de waarde voorheen en welk bedrag er aan privé vermogen in de verbouwing is gaan zitten. Dan ontstaat daar de discussie over met alle gevolgen van dien.

 

Wij helpen jullie graag verder!

telefoonWil je een aanvullende vaststellingsovereenkomst maken en deze vastleggen in jullie dossier bij ons?

Dat kan!

Wij helpen jullie graag verder!

 

AANMELDEN