vermogen

Wij kunnen jullie helpen om uw privé zaken goed vast te leggen voor het trouwen. Als jullie je via het aanmeldformulier hebben aangemeld bij ons dan volgt de volgende procedure:

  • Na ontvangst van de betaling ontvangen jullie een bestand met een vermogensoverzicht welke jullie samen gaan invullen. Hierbij ontvang je ook een toelichting zodat jullie het simpel en gemakkelijk samen kunnen doen en geen van beiden specifieke kennis nodig heeft.
  • Hebben jullie vragen? Wij begrijpen dat best. Stel ze gerust door ons een mail te sturen. Jullie krijgen binnen 24 uur antwoord van ons.
  • Zodra jullie het vermogensoverzicht hebben ingevuld stuur je het ingevulde overzicht aan ons terug.
  • Wij stellen voor jullie een vaststellingsovereenkomst op.
  • Wij sturen de documenten, binnen één week na ontvangst van jullie overzicht, per mail toe; bevattende de vaststellingsovereenkomst met het vermogensoverzicht.
  • Jullie tekenen in tweevoud de ontvangen stukken; één voor je eigen administratie en één voor de administratie van je partner.
  • Je scant een versie van de getekende stukken en stuurt deze als pdf terug naar ons toe, mocht je de stukken liever via de post aan ons toezenden dan kan dit ook.
  • Wij slaan alle gegevens op in ons digitale dossier en zullen dit voor jullie bewaren.

Indien jullie je eigen exemplaar onverhoopt bent kwijtgeraakt dan kan je altijd bij ons een afschrift krijgen van het door jullie zelf gescande pdf exemplaar.